http://www.sprzet-gasniczy.com.pl/go.live.php/PL-H10/sklep/C16/znaki.html?p=shop0&t=ac27859
http://www.sprzet-gasniczy.com.pl/go.live.php/PL-H10/sklep/C16/znaki.html?p=shop0&t=ligula6
http://www.sprzet-gasniczy.com.pl/go.live.php/PL-H10/sklep/C16/znaki.html?p=shop0&t=nulla10
http://www.sprzet-gasniczy.com.pl/go.live.php/PL-H10/sklep/C16/znaki.html?p=shop0&t=lacus72
E100

Wyjście ewakuacyjne
Rozmiar
• 20x40
• 30x60
• 40x80

Podłoże
• FS, PS, PSS, AS
• FS, PS
• FS, PS
E101

Wyjście ewakuacyjne do drogi ewakuacyjnej (w lewo)
Rozmiar:
• 10x20
• 15x30
• 20x40
• 35x70

Podłoże:
• FS, PS, PSS, AS
• FS, PS, PSS, AS
• FS, PS, PSS, AS
• FS, PS
E102

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej (w prawo)
Rozmiar:
• 10x20
• 15x30
• 20x40
• 35x70

Podłoże:
• FS, PS, PSS, AS
• FS, PS, PSS, AS
• FS, PS, PSS, AS
• FS, PS
E103

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół (w lewo)
Rozmiary:
• 10x20
• 15x30
• 20x40
• 35x70

Podłoże:
• FS, PS, PSS, AS
• FS, PS, PSS, AS
• FS, PS, PSS, AS
• FS, PS
E104

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół (w prawo)
Rozmiar
• 10x20
• 15x30
• 20x40
• 35x70

Podłoże
• FS, PS, PSS, AS • FS, PS, PSS, AS • FS, PS, PSS, AS • FS, PS
E105

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę (w prawo)
Wymiary
• 10x20
• 15x30
• 20x40
• 35x70

Podłoże
• FS, PS, PSS, AS
• FS, PS, PSS, AS
• FS, PS, PSS, AS
• FS, PS
E106

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę (w lewo)
Rozmiar
• 10x20
• 15x30
• 20x40
• 35x70

Podloze
• FS, PS, PSS, AS
• FS, PS, PSS, AS
• FS, PS, PSS, AS
• FS, PS
E107

Kierunek drogi ewakuacyjnej
• 10x30
• 20x60 * Wykonywany na zamówienie

Podłoże
• FS, PS, PSS, AS
• FS, PS
E108

Drzwi ewakuacyjne (lewe)
• 15x15
• 20x20
• 35x35 *Dostępny na zamówienie

Podłoże
• FS, PS, PSS, AS.
• FS, PS, PSS, AS
• FS, PS
E109

Drzwi ewakuacyjne (prawe)
Rozmiar
• 15x15
• 20x20
• 35x35 * Wykonywany na zamówienie

Podloze
• FS, PS, PSS, AS.
• FS, PS, PSS, AS
• FS, PS
E110

Ciągnąć aby otworzyć
Rozmiar:
• 15x15
• 20x20

Podłoże
• FS, PS, PSS, AS
• FS, PS, PSS, AS
E111

Pchać, aby otworzyć
Rozmiar
• 15x15
• 20x20

Podłoże
• FS, PS, PSS, AS
• FS, PS, PSS, AS
E112

Kierunek drogi ewakuacyjnej (znak do stosowania ze znakami E108, E109)
Rozmiar
• 15x15
• 20x20

Podłoże
• FS, PS, PSS, AS
• FS, PS, PSS, AS
E113

Kierunek drogi ewakuacyjnej (znak do stosowania ze znakami E108, E109)
Rozmiar
• 15x15
• 20x20

Podłoże
• FS, PS, PSS, AS
• FS, PS, PSS, AS
E114

Stłuc, aby uzyskać dostęp
Rozmiar
• 15x15
• 20x20

Podłoże
• FS, PS, PSS, AS
• FS, PS, PSS, AS
E115

Stłuc, aby uzyskać dostęp
Rozmiar
• 15x15
• 20x20

Podłoże
• FS, PS, PSS, AS
• FS, PS, PSS, AS
E116

Klucz do wyjścia ewakuacyjnego
Rozmiar:
• 7,5x10
• 15x20+0,5cm
• 20x30

Podłoże
• FS, PS, PSS
• FS, PS, PSS, AS
• FS, PS, PSS, AS
E117

Klucz do wyjścia ewakuacyjnego znajduje się...
• 15x20+0,5cm
• 20x30
Podłoże
• FS, PS, PSS, AS
• FS, PS, PSS, AS
E118

Klucz do okna ewakuacyjnego
Rozmiar: 15x20
Podłoże: FS, PS, PSS
E119

E119 Drabina Ewakuacyjna
Rozmiar:
• 15x20
• 15x15 (bez podpisu)
• 20x20 (bez podpisu)

Podłoże
• FS, PS, PSS
• FS, PS, PSS, AS
• FS, PS, PSS, AS
E120

Miejsce zbiórki do ewakuacji
Rozmiar
• 15x20+0,5cm
• 20x27+3,0cm
• 50x65

• FS, PS, PSS, AS
• FS, PS, PSS, AS
• PS, PZ
E121

Rękaw ratowniczy
• 15x20+0,5cm
• 20x30

Podłoże
• FS, PS, PSS, AS
• FS, PS, PSS, AS
E122

Pojemnik z maskami ucieczkowymi
• 15x20+0,5cm
• 20x30

Podłoże • FS, PS, PSS, AS
• FS, PS, PSS, AS
E123

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej dla niepełnosprawnych (w lewo)
Rozmiar
• 10x20
• 15x30
• 20x40

Podłoże
• FS, PS, PSS, AS
• FS, PS, PSS, AS
• FS, PS, PSS, AS
E124

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej dla niepełnosprawnych (w prawo)
Rozmiar
• 10x20
• 15x30
• 20x40

Podłoże : FS, PS, PSS, AS
E125

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w górę
Rozmiar:
• 10x20
• 15x30
• 20x40
• 35x70

Podłoże
• FS, PS, PSS, AS
• FS, PS
E126

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w dół
Rozmiar
• 10x20
• 15x30
• 35x70

Podłoże
• FS, PS, PSS
• FS, PS
E127

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w dół
Rozmiar
• 10x20
• 15x30
• 20x40

Podłoże : FS, PS, PSS, AS
E128

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w dół (w lewo)
Rozmiar
• 10x20
• 15x30
• 20x40

Podłoże : FS, PS, PSS, AS
E129

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w dół (w prawo)
Rozmiar
• 10x20
• 15x30
• 20x40

Podłoże : FS, PS, PSS, AS
E130

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w górę (w lewo)
Rozmiar
• 10x20
• 15x30
• 20x40

Podłoże : FS, PS, PSS, AS
E131

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w górę (w prawo)
Rozmiar
• 10x20
• 15x30
• 20x40

Podłoże : FS, PS, PSS, AS
E132 – 58E

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę(w prawo)
Rozmiar
• 10x20
• 15x30
• 20x40

Podłoże : FS, PS, PSS, AS
E133 - 59E

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę(w lewo)
Rozmiar
• 10x20
• 15x30
• 20x40

Podłoże : FS, PS, PSS, AS
E134 – 60E

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół (w lewo)
Rozmiar
• 10x20
• 15x30
• 20x40

Podłoże : FS, PS, PSS, AS
E135 – 61E

IBM ThinkPad x40 (Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół (w lewo)
Rozmiar
• 10x20
• 15x30
• 20x40

Podłoże : FS, PS, PSS, AS
E136 – 53E

Uwaga strome schody
Rozmiar
• 10x20
• 15x30
• 20x40

Podłoże : FS, PS, PSS, AS
E137

Uwaga strome schody
Rozmiar: 15x30
Podłoże: FS, PS, PSS, FZ, PZ
E138

Uwaga schody
Rozmiar:
• 15x30
• 20x40

Podłoże: FS, PS, PSS, FZ, PZ
E139

Uwaga stopień
Rozmiar
• 10x20
• 15x30
• 20x40

Podłoże FS,PS,PSS,AS,FZ,PZ

http://www.sprzet-gasniczy.com.pl/go.live.php/PL-H10/sklep/C16/znaki.html?p=shop0&t=ac27859
http://www.sprzet-gasniczy.com.pl/go.live.php/PL-H10/sklep/C16/znaki.html?p=shop0&t=ligula6
http://www.sprzet-gasniczy.com.pl/go.live.php/PL-H10/sklep/C16/znaki.html?p=shop0&t=nulla10
http://www.sprzet-gasniczy.com.pl/go.live.php/PL-H10/sklep/C16/znaki.html?p=shop0&t=lacus72
kreacja: www.webwork.pl ·cms