Untitled Page
GP-12zABC/E

Przeznaczenie:
Gaśnice proszkowe GP-12zABC przeznaczone są do gaszenia pożarów z grupy ABC oraz urządzeń będących pod napięciem do 123 kV. Zalecane są do stosowania w samochodach ciężarowych, autobusach, garażach, a także w mieszkaniu, warsztacie, hotelu, hurtowni, przemyśle chemicznym itp.
A - ciała stałe palne żarzące się
B - substancje ciekłe tworzące płomienie
C - palne substancje gazowe


cena:  295,00 więcej »


Untitled Page
GP-12zBC

Przeznaczenie:
Gaśnice proszkowe GP-12zBC przeznaczone są do gaszenia pożarów z grupy BC oraz urządzeń będących pod napięciem do 1000 V. Zalecane są do stosowania w samochodach ciężarowych, autobusach, garażach, a także w mieszkaniu, warsztacie, hotelu, hurtowni, przemyśle chemicznym itp.
B - substancje ciekłe tworzące płomienie
C - palne substancje gazowe


cena:  248,00 więcej »


Untitled Page
GP-1z BC gaśnica samochodowa

Przeznaczenie:
Gaśnice proszkowe GP-1z samochodowe przeznaczone są do gaszenia pożarów z grupy BC i ABC zależnie od rodzaju proszku, którym napełniona jest gaśnica. Zalecane są do stosowania w samochodach osobowych, dostawczych, a także w mieszkaniu, garażu, warsztacie, łodzi, kempingu itp.
A - ciała stałe palne żarzące się
B - substancje ciekłe tworzące płomienie
C - palne substancje gazowe


cena:  29,00 więcej »


Untitled Page
GP-2xABC

Przeznaczenie:
Gaśnice proszkowe GP-2xABC przeznaczone są do gaszenia pożarów z grupy ABC. Zalecane są do stosowania w samochodach osobowych, dostawczych, a także w mieszkaniu, garażu, warsztacie, łodzi, kempingu itp.
A - ciała stałe palne żarzące się
B - substancje ciekłe tworzące płomienie
C - palne substancje gazowe


cena:  71,34 więcej »


Untitled Page
GP-4xABC

Przeznaczenie:
Gaśnice proszkowe GP-4xABC przeznaczone są do gaszenia pożarów z grupy ABC. Zalecane sądo stosowania w samochodach ciężarowych, autobusach, garażach, a także w mieszkaniu, warsztacie, hotelu, hurtowni, przemyśle chemicznym itp.
A - ciała stałe palne żarzące się
B - substancje ciekłe tworzące płomienie
C - palne substancje gazowe


cena:  118,08 więcej »


Untitled Page
GP-6xABC

Przeznaczenie:
Gaśnice proszkowe GP-6xABC przeznaczone są do gaszenia pożarów z grupy ABC. Zalecane sądo stosowania w samochodach ciężarowych, autobusach, garażach, a także w mieszkaniu, warsztacie, hotelu, hurtowni, przemyśle chemicznym itp.
A - ciała stałe palne żarzące się
B - substancje ciekłe tworzące płomienie
C - palne substancje gazowe


cena:  129,15 więcej »


Untitled Page
GP-6xABC/E do 245 kV

Przeznaczenie:
Gaśnice proszkowe GP-6xABC przeznaczone są do gaszenia pożarów z grupy ABC. Zalecane są do stosowania w samochodach ciężarowych, autobusach, garażach, a także w mieszkaniu, warsztacie, hotelu, hurtowni, przemyśle chemicznym itp. Posiada dopuszczenie Instytutu Energetyki do gaszenia urządzeń elektrycznych o napięciach znamionowych 15 i 36 kV (sprawozdanie nr EWN/18/E/98). Wyrób dopuszczony do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych na podstawie opinii technicznej C.S.R.G. nr 2/2002.
A - ciała stałe palne żarzące się
B - substancje ciekłe tworzące płomienie
C - palne substancje gazowe


cena:  121,77 więcej »


Untitled Page
GP-6zABC

Przeznaczenie:
Gaśnice proszkowe GP-6zABC przeznaczone są do gaszenia pożarów z grupy ABC oraz urządzeń będących pod napięciem do 1000 V. Zalecane sądo stosowania w samochodach ciężarowych, autobusach, garażach, a także w mieszkaniu, warsztacie, hotelu, hurtowni, przemyśle chemicznym itp.
A - ciała stałe palne żarzące się
B - substancje ciekłe tworzące płomienie
C - palne substancje gazowe


cena:  170,97 więcej »


Untitled Page
GP-6zBC

Przeznaczenie:
Gaśnice proszkowe GP-6zBC przeznaczone są do gaszenia pożarów z grupy BC oraz urządzeń będących pod napięciem do 1000 V. Zalecane sądo stosowania w samochodach ciężarowych, autobusach, garażach, a także w mieszkaniu, warsztacie, hotelu, hurtowni, przemyśle chemicznym itp.
B - substancje ciekłe tworzące płomienie
C - palne substancje gazowe


cena:  168,51 więcej »


Untitled Page
GP-6zBC/G dla górnictwa

Przeznaczenie:
Gaśnice proszkowe GP-6zBC przeznaczone są do gaszenia pożarów z grupy BC. Zalecane są do stosowania w samochodach ciężarowych, autobusach, garażach, a także w mieszkaniu, warsztacie, hotelu, hurtowni, przemyśle chemicznym itp. Posiada dopuszczenie Instytutu Energetyki do gaszenia urządzeń elektrycznych o najwyższym napięciu - do 123 kV włącznie (sprawozdanie nr EWN/63/E/01). Wyrób dopuszczony do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych na podstawie opinii technicznej C.S.R.G. nr 3/2002.
A - ciała stałe palne żarzące się
B - substancje ciekłe tworzące płomienie
C - palne substancje gazowe


cena:  153,00 więcej »


Untitled Page
GS-5x do 1 kV

Przeznaczenie:
Gaśnice śniegowe GS-5x przeznaczone są do gaszenia pożarów z grupy BC oraz urządzeń będących pod napięciem elektrycznym.
B - substancje ciekłe tworzące płomienie
C - palne substancje gazowe


cena:  241,08 więcej »


Untitled Page
GS-5x do 123 kV

Przeznaczenie:
Gaśnice śniegowe GS-5x przeznaczone są do gaszenia pożarów z grupy BC oraz urządzeń będących pod napięciem elektrycznym.
B - substancje ciekłe tworzące płomienie
C - palne substancje gazowe


cena:  243,54 więcej »


Untitled Page
GSE-2x z wieszakiem

Przeznaczenie:
Gaśnice śniegowe GSE-2x przeznaczone są do gaszenia pożarów z grupy BC oraz urządzeń będących pod napięciem elektrycznym.
B - substancje ciekłe tworzące płomienie
C - palne substancje gazowe


cena:  236,16 więcej »


Untitled Page
GW-6z

Przeznaczenie:
Gaśnice pianowe GW-6z przeznaczone są do gaszenia pożarów z grupy AB. Napełnione są wodnym roztworem środka pianotwórczego AFFF 3-6% dostosowanym do gaszenia pożarów materiałów stałych głównie pochodzenia organicznego(grupa A), jak również cieczy palnych i materiałów stałych topiących się (grupa B)
A - ciała stałe palne żarzące się
B - substancje ciekłe tworzące płomienie


cena:  211,56 więcej »


Untitled Page
GW-9z

Przeznaczenie:
Gaśnice pianowe GW-6z przeznaczone są do gaszenia pożarów z grupy AB. Napełnione są wodnym roztworem środka pianotwórczego AFFF 3-6% dostosowanym do gaszenia pożarów materiałów stałych głównie pochodzenia organicznego(grupa A), jak również cieczy palnych i materiałów stałych topiących się (grupa B)
A - ciała stałe palne żarzące się
B - substancje ciekłe tworzące płomienie


cena:  255,84 więcej »


Untitled Page
GW-6x do 1 kV

Gaśnica do gaszenia pożarów grupy A i B.

cena:  195,57 więcej »


Untitled Page
GP-12xABC/Plus do 245 kV

Gaśnica proszkowa ABC pod stałym ciśnieniem i zaworem szybkootwieralnym, wyposażona w manometr umożliwiający stałą kontrolę jej sprawności.

cena:  295,20 więcej »


Untitled Page
GW-6x AB/T do -20 stopni C

Zakres temperatur stosowania: -20 + 60 0 C
Gaśnica do gaszenia pożarów grupy A i B.
Napełniona wodnym roztworem środka pianotwórczego AFFF, który jest specjalnie dostosowany do gaszenia pożarów materiałów stałych, pochodzenia organicznego np:drewna, papieru, tkanin, tworzyw(grupa A),posiada również dużą zdolność gaszenia cieczy palnych i materiałów stałych topiących się np. benzyn, olejów, lakierów(grupa B).
Skuteczność piany jest znacznie większa niż wody. Efektem gaśniczym jest wytwarzanie warstwy izolacyjnej oraz dodatkowo wychładzanie strefy pożaru.
Zastosowany roztwór AFFF zabezpiecza przed ponownym samozapłonem.
Jest szczególnie zalecana na potrzeby zabezpieczeń mieszkań i budynków mieszkalnych, na stacjach paliw, bazach transportowych.
Nowością gaśnic GW-6x AB jest możliwość gaszenia urządzeń pod napięciem do 1000 V.


cena:  332,10 więcej »


Untitled Page
GWG-2x AF

Zakres temperatur stosowania: -200 C do + 60 0 C
Gaśnica do gaszenia pożarów grupy A i F.
Specjalna gaśnica do zwalczania pożarów tłuszczów jadalnych (grupa F).
GWG-2x AF ze środkiem gaśniczym FETTEX jest jedyną w Polsce gaśnicą specjalnie przeznaczoną do zwalczania pożarów w gastronomi i w kuchniach domowych.
Gaśnicą GWG-2x AF można również gasić pożary ciał stałych (grupa A), tj. wyposażenia mieszkań, hoteli itp. Wyjątkowość tej gaśnicy polega nie tylko na możliwości gaszenia tłuszczów i ciał stałych, ale także urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000 V.


cena:  159,90 więcej »


kreacja: www.webwork.pl ·cms